Co byste měli vědět o JavaScriptu [3]: variable hoisting

Minule jsem krátce popsal, že v JavaScriptu jsou lokální proměnné platné vždy na úrovni celé funkce, nikoli v bloku. S tím silně souvisí vlastnost, která je v angličtině označována variable hoisting. Rozumný český překlad mě nenapadá (a žádný oficiální neznám), ale sousloví by se dalo kostrbatě přeložit jako „zdvihání proměnných“.

Zdvihám, zdviháš, zdviháme

Princip je jednoduchý: interpret javascriptu při zpracování těla funkce nalezne všechny identifikátory lokálních proměnných deklarovaných pomocí klíčového slova var, a „vyzdvihne“ je na začátek těla funkce (před jakýkoliv příkaz).

Takže následující kód:

function tulipan() {
  if (test()) {
    var promenna = 10;
    fanfan();
  }
  var hodnota = "malá";
  return "vysledek";
  var cislo = 1;
}

Je interpretován jako:

function tulipan() {
  var promenna, hodnota, cislo;
  if (test()) {
    promenna = 10;
    fanfan();
  }
  hodnota = "malá";
  return "vysledek";
  cislo = 1;
}

Proč je to důležité?

Nuže podívejme se na několik ukázek kódu, kde neznalost tohoto principu způsobí vývojaří přinejmenším zmatení.

Přístup ke globální proměnné (či proměnné z nadřazených oborů platnosti):

var hodnota = 20;
function delej() {
  console.log(hodnota);
  var hodnota = 6;
  console.log(hodnota);
}
delej();

Můžete si vyzkoušet, že první volání console.log vypíše undefined a ne 20, jak by mohl očekávat neznalec.

Podobně v následující ukázce bude hodnota proměnné baf uvnitr funcke tulipan vždy vyhodnocena jako „vychozi“.

var baf = 'fanfan';

function tulipan() {
 var baf = baf || 'vychozi';
 console.log(baf);
};

tulipan();

Vyzkoušejte si.

Doporučení na závěr

Běžným doporučením, na které můžete ohledně psaní kódu v JavaScriptu narazit, je právě používání jediného klíčového slova var hned na začátku funkce, kde uvedete všechny lokální proměnné. Pokud k JavaScriptu přijdete z jiného jazyka (jako třeba já z Javy), může to být zarážející. Důvodem je ale právě variable hoisting. Dodržování této rady vám může ušetřit pár nepříjemných záseků.

Příště navážu opět souvisejícím tématem, povíme si něco o deklaracích funkcí.